Tuesday, May 26, 2009

Oorlog op 2 fronten

In een arbeidsmarkt onder druk, maakt een diploma nog altijd het verschil uit tussen werk en geen werk. Maar een diploma is niet langer een waarborg voor een levenslange carrière. Competenties zullen in de snel veranderende wereld van morgen het echte verschil maken.

Lees de column van deze week hier.

Tuesday, May 19, 2009

Gat in de haag


Zorgt de crisis ervoor dat we ons maximaal opsluiten en de vinger op de knip houden? Absoluut niet, zo blijkt ook uit de mooie metafoor van de gat in de haag. Minder leven is niet aan de orde. Enkele crisisclichés ontkracht.

Lees de volledige column hier.

Thursday, May 14, 2009

Even Apeldoorn bellen


Wat te doen met een slogan die een nieuwe lading krijgt na dramatische gebeurtenissen zoals deze op Koninginnedag? In Apeldoorn beraden ze zich ...

Lees ons advies en de column hier.

Tuesday, May 05, 2009

Broos

De crisis die we thans beleven, lijkt een aantal vooronderstellingen te bevestigen,  maar soms ook te ontkrachten. Met in het achterhoofd het spookbeeld van de 
Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw en de maatschappelijke  gevolgen daarvan, leeft de vrees dat racisme en vreemdelingenhaat versneld 
zullen toenemen. Maar een aantal recente onderzoeken laten een ander, genuanceerder beeld zien.

Lees de volledige column hier