Tuesday, May 05, 2009

Broos

De crisis die we thans beleven, lijkt een aantal vooronderstellingen te bevestigen,  maar soms ook te ontkrachten. Met in het achterhoofd het spookbeeld van de 
Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw en de maatschappelijke  gevolgen daarvan, leeft de vrees dat racisme en vreemdelingenhaat versneld 
zullen toenemen. Maar een aantal recente onderzoeken laten een ander, genuanceerder beeld zien.

Lees de volledige column hier

No comments: