Monday, June 22, 2009

Seks en crisis


Sinds kort kunt u in uw dichtstbijzijnde Carrefour of Colruyt terecht voor een gamma erotische producten zoals massageproducten, stimulators of andere seksuele speeltjes. Is deze tendens naar seksuele stimulatiemiddelen in een versnelling gekomen door de economische crisis die ons vandaag treft? Of zet de seksuele bevrijding zich in snel tempo door, van Vlaanderen tot de Verenigde Staten ?

Over het feit of mensen meer dan wel minder seks hebben in tijden van crisis, lopen de meningen uiteen. Sommigen geloven in een verhoging van de seksuele activiteit omdat het in de veilige omgeving van het eigen huis en bovendien gratis en voor niks beoefend kan worden. Een recente peiling bij 2000 Britten toonde aan dat 40 procent seks als leukste gratis activiteit verkiest, binnen deze groep wel opvallend meer mannen. Bovendien zijn seksuele betrekkingen ook een manier om het gevoel van verbondenheid binnen een relatie te verhogen, iets wat we in economisch onzekere tijden meer nodig hebben. Tot slot worden we geconfronteerd met een toenemend aantal werkzoekenden, die meer tijd hebben, ook om tussen de lakens te kruipen.

Anderen argumenteren tegen dat we door de crisis net méér stress en zorgen hebben, waardoor ons libido afneemt en het niet de bedactiviteiten maar wel de ruzies zijn die binnen een relatie hoog oplopen. Ook is het zo dat een hogere werkloosheid leidt tot meer scheidingen, ook in bed. Aan de geboortecijfers eind dit jaar te bewijzen wie gelijk heeft.

De vraag is dan ook of er wel een causaal verband tussen de crisis en het beoefenen van seks bestaat, of dat seks gewoon een basisbehoefte is, waar geen enkele recessie of depressie tegenop kan? Sociologen weten al langer dat het feit dat 2 fenomenen zich tezelfdertijd voordoen, niet hoeft te betekenen dat er een oorzakelijk verband is.

De verkoopscijfers spreken intussen wel voor zich. In de Verenigde Staten kende de verkoop van seksuele glijmiddelen in het eerste kwartaal van dit jaar een groei van 32 procent volgens Information Resources Inc..Deze groei is in grote mate toe te schrijven aan de lancering van Johnson & Johnson KY Yours & Mine glijmiddelen. De markt van andere seksuele stimulansen via de grote retailers als Walmart is klein, maar groeit exponentieel met maar liefst 74 procent. Deze cijfers tonen aan dat producenten waaronder J&J maar ook Durex, die in hun zoektocht naar diversificatie mee deze kar zijn opgesprongen, inspelen op een oningevulde consumentenbehoefte.

De stijgende verkoop van seksuele speeltjes kan, meer dan een gevolg van de crisis, evengoed een uiting zijn van een voortgezette seksuele bevrijding in onze maatschappij, ook in het preutse Amerika. Bij ons is seks al enige tijd uit de taboesfeer gehaald, onder meer via de media. Lees er maar eens doorsnee nummer van Flair op na. Maar in Amerika kan een blote borst de hele natie nog op zijn kop zetten. Of is het nu ‘Yes, we can’, ook in de slaapkamer?

Het staat alvast vast dat er een verschuiving plaatsvindt van de online en thuisverkoop van dergelijke middelen naar de klassieke distributie. En dat bevestigt de stelling dat de taboes sneuvelen en dat seksspeeltjes ‘mainstream’ worden en een breed publiek aanspreken. En waar een vraag is, moet het aanbod volgen. Een Amerikaanse studie in opdracht van fabrikant Church & Dwight in samenwerking met Indiana University en Knowledge Networks toont het bestaan van een grote massa gebruikers voor deze producten. 50
procent van de 3000 ondervraagden heeft al gebruik gemaakt van een vibrerend product en 30 procent deed dit in het afgelopen jaar. En de verkoopscijfers van Carrefour en Colruyt bevestigen intussen deze trend voor ons land. Opmerkelijk want een jaar geleden verklaarden beide ketens nog zeer afkerig te staan tegenover de verkoop van deze artikelen. ‘De klanten vragen erom’, luidt het vandaag.

Het mag dan al crisis zijn, maar duidelijk niet voor sekspeeltjes.

No comments: