Sunday, October 22, 2006

Marketing: De klantenkaart is terug

Deze maand in Tijdschrift voor Marketing heeft men het over nieuwe opportuniteiten voor de klantenkaart. Nieuwe klantenkaarten worden een instrument van een customer community waarin de klant een actieve rol toebedeeld krijgt.

No comments: